Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2014
Celkový rozpočet: 2 000 000 CZK
Registrační číslo C20
Číslo zakázky: RP901512