Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách v ČR

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2011
Celkový rozpočet: 845 000 CZK
Registrační číslo C36
Číslo zakázky: RP901810