Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací VVŠ v roce 2024
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Noc vědců - rozvoj celoroční systematické popularizace vědy
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Oddělení marketingu a Public Relations (9019)

Ochrana VŠE v Praze jako měkkého cíle před teroristickým útokem
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
útvar obrany a ochrany (9025)

Pokračování projektu „Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative“
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Rozvoj studijního, psychologického a kariérního poradenství na VŠE
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Strategie řízení lidských zdrojů na VŠE
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

unistarter
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Úpravy InSIS – integrace spisové služby
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Centrum informatiky (9400)