Ochrana VŠE v Praze jako měkkého cíle před teroristickým útokem

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: Ing. Tomáš Zouhar
Kontaktní osoba: Libor Vašek
Pracoviště: Rektorát
útvar obrany a ochrany (9025)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024
Celkový rozpočet: 550 000 CZK
Registrační číslo
Číslo zakázky:
Spolupráce s místním oddělením Policie ČR, městskou policií a případně dalšími složkami IZS za účelem vyšší úrovně zabezpečení VŠE proti teroristickým útokům. Dojde k vyhodnocení ohroženosti VŠE a vytvoření nástrojů prevence, aktivní obrany a zmírnění dopadů útoků. Bude zpracován bezpečnostní plán a realizována dílčí bezpečnostní opatření.