Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2023
Řešitel: Ing. Tomáš Zouhar
Kontaktní osoba: Ing. Jan Andrle
Pracoviště: Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2023
Celkový rozpočet: 1 044 000
Registrační číslo C3-2023
Číslo zakázky: RC920013
Cílem je doplnění aplikační vrstvy EIS o další potřebné funkce do Katalogů standardních řešení v rámci sekcí, s důrazem na elektronické zpracování a dostupnost informací a implementace standardních funkcionalit dle aktuálních priorit jednotlivých VVŠ. Týká se modulů: rozpočet, majetek, nákup, reporting a DEPO EIS.