Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací VVŠ v roce 2024

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: Ing. Tomáš Zouhar
Kontaktní osoba: Ing. Jan Andrle
Pracoviště: Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024
Celkový rozpočet: 950 000 CZK
Registrační číslo
Číslo zakázky:
Navrhovaný projekt je pokračováním dlouhodobé koordinované spolupráce VVŠ v oblasti strategického řízení na vysokých školách, kyberbezpečnosti a modernizace informačních systémů a přímo navazuje na úspěšně realizované Centralizované rozvojové projekty MŠMT (formát 18+) v letech 2023 a předchozích. Hlavním důvodem a cílem projektu je optimalizovat náklady na udržitelný rozvoj ekonomického systému celé skupiny VVŠ a zajištění jednotného standardu ekonomických aplikací skupiny VVŠ, a to koordinovaným zadáním a realizací přírůstků. Výstupy budou: Příprava na změny legislativy v ekonomických aplikacích, bezpečné a rychlé řízení přístupů, rozvoj reportingu a nástrojů analýzy dat, rozvoj a implementace elektronických procesů v ekonomických systémech, rozvoj funkcionalit ekonomického systému na základě potřeb praxe a analýza přechodu CZK na EUR v ekonomickém SW.