Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Pavlíček
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024
Celkový rozpočet: 500 000 CZK
Registrační číslo
Číslo zakázky:
Projektem zvýšíme povědomí o hrozbách v kybernetickém prostředí pro minimalizaci bezpečnostních rizik a vyzkoušíme chování uživatelů při simulovaném útoku. K tomu vytvoříme nástroje pro osvětu o hrozbách v kyberprostoru tvorbou, a to
ve formě šablon pro simulaci phishingu a komunikačních útoků a přípravou pilotního kurzu v Moodle pro uživatele v manažerské roli - vedoucí odborů/oddělení.

Projekty řešitele