Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 363 000 CZK
Registrační číslo C33-2022
Číslo zakázky: RC940062

Projekty řešitele