Technický rozvoj správních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Duxová
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 1 125 000 CZK
Registrační číslo PK-5257
Číslo zakázky: RC940031
Meziuniverzitní spolupráce při technickém rozvoji elektronizace oblastí, ovlivnění situací s Covid-19. Přípravy a rozvoj přijímacího řízení, elektronizace dokladů v IS a jejich životní cyklus, elektronická podpora dříve prezenčních akcí. Výstupy a přínosy: digitálně podepsané dokumenty v PŘ, podpora workflow studentských žádostí, podpora pro školné u placených studií, modul pro e-volby, analýza konverze akreditačních spisů.