Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Mach
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 500 000 CZK
Registrační číslo C32-2021
Číslo zakázky: RC940051
Cíl 1: Pokračující implementace EWP dle harmonogramu EK díky spolupráci zapojených škol; Cíl 2: Propagace a
podpora využití implementovaného EWP; Cíl 3: Předložení ideálně jednotného stanoviska a postupu vzhledem k otázkám napojení na EduGAIN (a s tím souvisejících procesních řešení),zavedení European Student Card a Erasmus App+ Domu zahraniční spolupráce, resp. MŠMT.

Projekty řešitele