Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2020
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Pavlíček
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2020
Celkový rozpočet: 900 000 CZK
Registrační číslo C9-2020
Číslo zakázky: RC940020

Projekty řešitele