Systém kybernetické bezpečnosti nové generace

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 2. ledna 2019 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
program: OP PIK
výzva: Aplikace
Celkový rozpočet: 6 074 621 CZK
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015560
Číslo zakázky: ER940010

Projekty řešitele