Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2023
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2023
Celkový rozpočet: 2 000 000
Registrační číslo C9-2023
Číslo zakázky: RC940013
Cílem projektu je zajištění zvyšování kybernetické a informační bezpečnosti v kyberprostoru zapojených VVŠ, na základě budování komplexního situačního povědomí o dění v ICT prostředí jednotlivých univerzit, společně se zajištěním kontinuálního rozvoje kognitivních schopností univerzitních uživatelů vzhledem k zákonem regulovaným informačním systémům.
Přínosem bude přijetí efektivních bezpečnostních opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a navyšování schopností univerzitních uživatelů efektivně předcházet a vzdorovat kybernetickým útokům zajištěním krizového plánování a faktickou podporou krizového řízení.

Projekty řešitele