unistarter

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: Ing. Michal Andera, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024
Celkový rozpočet: 300 000 CZK
Registrační číslo
Číslo zakázky:
Projekt se zaměřuje na podporu univerzitního startupového a transferového ekosystému České republiky. Cílem je umožnit studentům VŠE podílet se na realizaci transferových spinoff nebo startupových projektů. Hlavní náplní je tvorba sítě akademických pracovníků z?univerzit napříč Českou republikou, kteří budou spolupracovat při aktivním propojování talentovaných byznys a technologických studentů s?cílem vzniku mezioborových týmů s?významným inovačním potenciálem. Mimo sdílení inzerátů otevřených pozic, bude vznikat databáze inovací a technologií připravených na byznys přenos objevu do praxe v?podobě startupu, spinoffu nebo licenční spolupráce.

Projekty řešitele