Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Michal Andera, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 473 430 CZK
Registrační číslo F3/5/2013
Číslo zakázky: IG303013x

Projekty řešitele