Ing. Michal Andera, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)