ostatní (Ostatní)

Řešení energetické chudoby v ČR
2022 - 2023
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Anti-corruption database, monitoring and control of transparency of spedning of public funds
2015
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Study on area G of the Beijing Platform for Action-Women in Power and Decision making
2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

LOBBY-lobbying in Visegrad
2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

RSA Research Network on Effectivness, added value and future of EU cohesion policy
2013 - 2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Bridge to Employment - Evaluation
2012 - 2014
ostatní (Ostatní)

Program: The Bridge to Employment (BTE) program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Open Budget Survey
2012
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Global Entrepreneurship Monitor ČR 2011
2011 - 2012
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin (Politika druhotných surovin)
2010 - 2011
ostatní (Ostatní)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Impact of EU Cohesion Policy in Vesegrad countries: Chellenges for Future
2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Completion of the Open Budget Survey 2010
2009 - 2011
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza formální bezpečnosti kryptografických protokolů
2009
ostatní (Ostatní)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Návrh systému informační podpory ochrany dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR - efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace
2009 - 2011
ostatní (Ostatní)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Tvorba metodiky pro komplexní činnost národní zkušební organizace řidičů jako dominantního prvku v oblasti bezpečnosti silničního provozu
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vytvoření systémového prostředí pro integraci informační podpory krizovího řízeni v resortu MD ČR
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Regional mobility of labor force in EU
2007
ostatní (Ostatní)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries
2007 - 2009
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Stínové ceny externalit v oblasti dopravy
2007 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)