Vytvoření systémového prostředí pro integraci informační podpory krizovího řízeni v resortu MD ČR

Věda a výzkum