Návrh systému informační podpory ochrany dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy

Věda a výzkum