BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze

Věda a výzkum