Rektorát: Institut krizového managementu

Řešené projekty

Nástroje pro inovaci a optimalizaci výkonnosti firemních procesů v rámci Průmyslu 4.0
2018 - 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze
2017 - 2019
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy
2015 - 2018
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.
2013 - 2015
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)