Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.

Věda a výzkum