Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti

Věda a výzkum