Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D.

Projekty řešitele:

Nástroje pro inovaci a optimalizaci výkonnosti firemních procesů v rámci Průmyslu 4.0
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
2018 - 2021

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze
Min. Vnitra (MVČR)
2017 - 2019

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy
Min. Vnitra (MVČR)
2015 - 2018

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.
Min. Vnitra (MVČR)
2013 - 2015

Rektorát: Institut krizového managementu (9930)

Návrh systému informační podpory ochrany dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Tvorba metodiky pro komplexní činnost národní zkušební organizace řidičů jako dominantního prvku v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Vytvoření systémového prostředí pro integraci informační podpory krizovího řízeni v resortu MD ČR
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)