Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D.

Projekty řešitele:

Nástroje pro inovaci a optimalizaci výkonnosti firemních procesů v rámci Průmyslu 4.0
2018 - 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze
2017 - 2019
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy
2015 - 2018
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.
2013 - 2015
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Návrh systému informační podpory ochrany dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Tvorba metodiky pro komplexní činnost národní zkušební organizace řidičů jako dominantního prvku v oblasti bezpečnosti silničního provozu
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vytvoření systémového prostředí pro integraci informační podpory krizovího řízeni v resortu MD ČR
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)