Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR - efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: ostatní
Celkový rozpočet: 2 424 000 Kč
Registrační číslo QH91257
Číslo zakázky: GM510029

Projekty řešitele