Economic Impacts of Implementing Legislation which Approximates European Union Environmental Legislation

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel:
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 9405-01-03-01
Číslo zakázky: GZ510918

Projekty řešitele