Countdown
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Československá zahraniční politika v době studené války (1949-1989)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Economic Impacts of Implementing Legislation which Approximates European Union Environmental Legislation

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ekonomické, sociální, politické a institucionílně-právní aspekty závěrů Mezivládní konference EU a jejich implikace pro ČR

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Podcenění kapitálových vstupů v nákladech při stanovení důchodových daní v ČR

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Srovnání makroekonomického vývoje a průběhu transformace v ČR, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Study on Regional Data Statistics

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)