Podcenění kapitálových vstupů v nákladech při stanovení důchodových daní v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel:
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: GO504918