Strategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské (měnové) unie - Kdy nahradit českou měnu Eurem

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí
Celkový rozpočet: 190 000 Kč
Registrační číslo RB 2/1/03
Číslo zakázky: GM504013

Projekty řešitele