Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Projekty řešitele:

Strategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské (měnové) unie - Kdy nahradit českou měnu Eurem
MZV
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vývoj cen aktiv - případ ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Podcenění kapitálových vstupů v nákladech při stanovení důchodových daní v ČR

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)