Vývoj cen aktiv - případ ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 443 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1290
Číslo zakázky: GA510022