Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU
2015
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti "Nových lidských práv" na půdě OSN
2011 - 2012
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ropné zásoby v subsaharské Africe a jejich vliv na utváření světové politiky
2009
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Národní zájmy a lidská práva
2005
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Reforma strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU po roce 2006 z hlediska České republiky
2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

"ČR-Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce
2003 - 2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Analýza implementace doporučení OECD z hlediska tvorby hospodářské politiky vlády ČR
2003 - 2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU
2003
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Strategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské (měnové) unie - Kdy nahradit českou měnu Eurem
2003
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod ČR s rozvojovými zeměmi - se zaměřením na země subsaharské Afriky (RZSA)
2002
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Rozšiřování NATO z hlediska bezpečnosti v Evropě
2001
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Perspektivy ekonomických vztahů EU se středomořskými partnery
2000 - 2001
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Dopad integračních seskupení v rozvojovém světě na perspektivy vztahů ČR
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Institucionální a právní rámec politické a hospodářské spolupráce Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)