Rozšiřování NATO z hlediska bezpečnosti v Evropě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2001
Řešitel: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí
Celkový rozpočet: 35 000 Kč
Registrační číslo RB27/1/01
Číslo zakázky: GM212011

Projekty řešitele