Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Řešené projekty

European Hub for Contemporary China (EuroHub4Sino)
2023 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Horizont Evropa

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Motivations for Institutional Climate Activism: A Case Study of Cities Race to Zero
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Patterned (in)formal behaviour of sub-state actors within multi-level governance structures
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Dohánění a návrat díky inovacím a napodobování
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
2021 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

The Challenge of Integration and Disintegration Tendencies and Processes Within Different Levels of Governance
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Google Econometrics: The Power of a Search Engine
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

The Transition of Power from the Perspective of Interpretative Approaches to IR Theories
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Nation branding a péče o dobré jméno státu prostřednictvím nových forem diplomacie
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Reakce mezinárodního společenství na aktuální výzvy destabilizace bezpečnostního prostředí
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Crises in MENA and southwest Asia: democratisation, militancy and security
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Noví aktéři jako zdroj globální transformace
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zpracování výukové opory pro 2SM613 Seminář k výzkumnému projektu a překlad opor pro kvalifikační práce na FMV
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konference mladých badatelů 2015, 2016
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Profilace kurzů 2SM511, 2SM512, 2SM513, 2SM514, 2SM515
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Možnosti a meze českého zahraničně politického aktivismu
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti "Nových lidských práv" na půdě OSN
2011 - 2012
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

GLOBAL POLITICS IN HARD TIMES
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

ZÁSADNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OČIMA MLADÝCH BADATELŮ
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Mezinárodní kontext současné české sankční politiky
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ropné zásoby v subsaharské Africe a jejich vliv na utváření světové politiky
2009
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Diplomacie v měnícím se světě
2008 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konstrukce „zájmu“ ve vnějších politických vztazích EU Analogie mezi národním a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Veřejná diplomacie a její význam pro postavení státu v mezinárodním společenství
2007 - 2008
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
2007 - 2008
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Evropanizace zahraniční politiky v oblasti ochrany lidských práv
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vytvoření webových stránek o problematice rozvojových zemí
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Národní zájmy a lidská práva
2005
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Nevládní organizace jako subjekt politických rozhodovacích procesů
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Rusko a střední Evropa: nové pohledy na vzájemné vztahy
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Analýza negativního dopadu "západoevropského" nacionalismu na proces rozšiřování EU
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Rozšiřování NATO z hlediska bezpečnosti v Evropě
2001
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Československá zahraniční politika v období studené války
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

1.Nové Československo a měnící se Evropa
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Česká republika v měnící se Evropě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Československá zahraniční politika v době studené války (1949-1989)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)