Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Řešené projekty

Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2023 - 2025

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Patterned (in)formal behaviour of sub-state actors within multi-level governance structures
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Dohánění a návrat díky inovacím a napodobování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

The Challenge of Integration and Disintegration Tendencies and Processes Within Different Levels of Governance
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Google Econometrics: The Power of a Search Engine
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

The Transition of Power from the Perspective of Interpretative Approaches to IR Theories
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Nation branding a péče o dobré jméno státu prostřednictvím nových forem diplomacie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Reakce mezinárodního společenství na aktuální výzvy destabilizace bezpečnostního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Crises in MENA and southwest Asia: democratisation, militancy and security
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Noví aktéři jako zdroj globální transformace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konference mladých badatelů 2015, 2016
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Možnosti a meze českého zahraničně politického aktivismu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti "Nových lidských práv" na půdě OSN
MZV
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

GLOBAL POLITICS IN HARD TIMES
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

ZÁSADNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OČIMA MLADÝCH BADATELŮ
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Mezinárodní kontext současné české sankční politiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ropné zásoby v subsaharské Africe a jejich vliv na utváření světové politiky
MZV
2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Diplomacie v měnícím se světě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konstrukce „zájmu“ ve vnějších politických vztazích EU Analogie mezi národním a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Veřejná diplomacie a její význam pro postavení státu v mezinárodním společenství
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Evropanizace zahraniční politiky v oblasti ochrany lidských práv
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vytvoření webových stránek o problematice rozvojových zemí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Národní zájmy a lidská práva
MZV
2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Nevládní organizace jako subjekt politických rozhodovacích procesů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Rusko a střední Evropa: nové pohledy na vzájemné vztahy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Analýza negativního dopadu "západoevropského" nacionalismu na proces rozšiřování EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Rozšiřování NATO z hlediska bezpečnosti v Evropě
MZV
2001

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Československá zahraniční politika v období studené války
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

1.Nové Československo a měnící se Evropa
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Česká republika v měnící se Evropě
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Československá zahraniční politika v době studené války (1949-1989)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)