Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2024
Řešitel: doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 090 000 CZK
Registrační číslo 22-12355S
Číslo zakázky: GA212022