European Hub for Contemporary China (EuroHub4Sino)

Věda a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. října 2023 - 30. září 2026
Řešitel: doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: ostatní
Celkový rozpočet: 1 933 437 EUR
Registrační číslo
Číslo zakázky: GZ212033
Projekt Horizontu Evropa. Veškeré informace jsou k dispozici na portálu CORIDS: https://cordis.europa.eu/project/id/101131737.