doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Projekty řešitele:

European Hub for Contemporary China (EuroHub4Sino)
2023 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Horizont Evropa

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)