Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Projekty řešitele:

Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)