Konstrukce „zájmu“ ve vnějších politických vztazích EU Analogie mezi národním a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 6/07
Číslo zakázky: IG212037

Projekty řešitele