Československá zahraniční politika v době studené války (1949-1989)

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Dr. Antonín Seifert
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Hlavní řešitel
Poskytovatel:
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 01-56/98
Číslo zakázky: GO212918

Projekty řešitele