Československá zahraniční politika v období studené války

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1999 - 31. prosince 2000
Řešitel: prof. Dr. Antonín Seifert
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 128 000 Kč
Registrační číslo GA407/99/0508
Číslo zakázky: GA212019z

Projekty řešitele