prof. Dr. Antonín Seifert

Projekty řešitele:

Československá zahraniční politika v období studené války
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Československá zahraniční politika v době studené války (1949-1989)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)