prof. Dr. Antonín Seifert

Projekty řešitele:

Československá zahraniční politika v období studené války
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Československá zahraniční politika v době studené války (1949-1989)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)