Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Alžběta Kuchařová
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 208 490 Kč
Registrační číslo F2/113/2014
Číslo zakázky: IG212014

Projekty řešitele