Ing. Alžběta Kuchařová

Projekty řešitele:

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)