Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

1.Nové Československo a měnící se Evropa

-

prof. PhDr. Alexandr Ort, DrSc.

Fakulta mezinárodních vztahů / středisko mezin. stud. J. Masaryka

IGA VŠE

220/1

IG212092

Projekty řešitele: