1.Nové Československo a měnící se Evropa

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Dr. Alexandr Ort, DrSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 220/1
Číslo zakázky: IG212092

Projekty řešitele