1.Nové Československo a měnící se Evropa

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Dr. Alexandr Ort, DrSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 220/1
Číslo zakázky: IG212092

Projekty řešitele