Česká republika v měnící se Evropě II

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Dr. Alexandr Ort, DrSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 230
Číslo zakázky: IG213094

Projekty řešitele