Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií

Řešené projekty

Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU
2015 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU
2015
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

How to benefit from Global Value Chains?
2015
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Česká republika v měnící se Evropě II
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Ekonomické, sociální, politické a institucionílně-právní aspekty závěrů Mezivládní konference EU a jejich implikace pro ČR

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Identifikace a analýza nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)