Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií

Řešené projekty

Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU
MZV
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

How to benefit from Global Value Chains?
Visegrad Fund (VF)
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Česká republika v měnící se Evropě II
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Ekonomické, sociální, politické a institucionílně-právní aspekty závěrů Mezivládní konference EU a jejich implikace pro ČR

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Identifikace a analýza nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)