Identifikace a analýza nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění

Věda a výzkum