Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Euroatlantický prostor 2000

1. 1. 2002 - 31. 12. 2003

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Fakulta mezinárodních vztahů / katedra světové ekonomiky

Grantová agentura České republiky (GAČR)

GA402/02/1272

GA210012

Projekty řešitele: