Governance v kontextu gobalizované ekonomiky a společnosti

Věda a výzkum