Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR

Věda a výzkum